DandelionZorg


Go to content

Zorg op maat

DandelionZorg

In de afgelopen jaren kiezen steeds meer mensen er voor om thuis te blijven gedurende het gehele ziekteproces. De periode voor en tijdens het proces van ziek-zijn en sterven is voor ieder een zeer emotionele en ingrijpende periode. Wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. Vragen zijn er voortdurend, problemen zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door de betrokkenen vaak verschillend beleefd.


  • De casemanager van DandelionZorg inventariseert bij u thuis de problemen en zorgbehoeften, waarna een op maat gesneden advies wordt gegeven over coördinatie, begeleiding en zorgbemiddeling.
  • DandelionZorg informeert u over de organisaties in palliatieve zorg in uw regio en wat deze organisaties voor u kunnen betekenen.
  • In overleg regelt de casemanager de gewenste zorg en treedt desgewenst op als contactpersoon.
  • DandelionZorg biedt ondersteuning en begeleiding op maat voor u en uw naasten bij zingevingsvragen en verwerkingsproblematiek.
DandelionZorg heeft als doel ondersteuning en begeleiding op een kwalitatief hoog niveau aan u en uw naasten aan te bieden, waarbij u zelf de regie voert, inspelend op uw persoonlijke behoeften en levenswijze.Neem voor meer informatie contact met ons op !Welkom | DandelionZorg | DandelionTraining | Praktische informatie | Contact | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu